Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy został utworzony w 1993 roku, w województwie podlaskim. Był 18 z kolei utworzonym parkiem w Polsce. Obecnie jest ich już 23, ale to właśnie Biebrzański Park Narodowy jest z nich największy. Jest również jednym z największych takich miejsc w Europie. Siedziba Parku znajduje się w osadzie nad Biebrzą, o nazwie Osowiec-Twierdza, w gminie Goniądz.

Biebrzański Park Narodowy - ochrona przyrody

Biebrzański Park Narodowy stanowi schronienie dla wielu gatunków fauny i flory. Jego głównym celem jest ochrona torfowisk Kotliny Biebrzańskiej i części Wzgórz Sokólskich. Łączna powierzchnia Parku wynosi 59,223 ha. Ważnym walorem Parku są rozległe torfowiska, które są ostoją dla wielu gatunków ptaków wodno - błotnych. Obszary te, zwane Bagnami Biebrzańskimi, mają znaczenie międzynarodowe, gdyż są jednymi z najważniejszych tego typów obszarów w Europie Wschodniej. Oprócz ptactwa swoje schronienie znajduje tu ponad 40 gatunków ssaków, między innymi wydry, bobry i wilki, a także łosie - jest ich tu ok. 400 sztuk. Na terenie Parku mona też zaobserwować kilkaset gatunków motyli czy rzadkie ryby.

Biebrzański Park Narodowy - miejsce wypoczynku

Biebrzański Park Narodowy to wspaniałe miejsce wypoczynku, szczególnie dla osób zmęczonych zgiełkiem dużych miast. Można się tu nasycić otoczeniem przyrody i prawdziwie odpocząć wśród zieleni. Dla turystów pieszych przygotowano bogatą ofertę ścieżek dydaktycznych, które poprowadzą przez te unikatowe tereny, a na spragnionych aktywności fizycznej czekają kajaki i spływy rzeką Biebrzą.